Aquest projecte té com a objectiu crear un banc de llibres útils en un període d’uns 3 o 4 anys per tal que les famílies puguin estalviar i també que es produeixi una cohesió de la comunitat educativa mitjançant aquest projecte cooperatiu comú.

Està destinat als i les alumnes des de tercer fins sisè de Primària i es reutilitzen els llibres de text, ja que els quadernets d’activitats de les diferents matèries no hi estan inclosos, atès que són fungibles.