Història

L’escola Salvador Espriu és un centre educatiu públic, de nova construcció, situat al municipi de Roda de Barà.

L’any 1978, els i les mestres i l’Associació de Mares i Pares dels i les Alumnes (AMPA) que hi havia en aquells moments a l’escola, van dir diversos noms com a propostes per anomenar l’escola. Entre aquestes, la decisió que es va prendre va ser anomenar l’escola Salvador Espriu gràcies als arguments pedagògics sobre la vàlua de l’escriptor. Des d’aquell any, el centre educatiu es va anomenar Salvador Espriu.

Al començament, l’escola estava ubicada on es troba actualment l’altre centre del poble, El Cucurull, però l’any 2006-2007 es va construir el nou edifici, en uns terrenys de l’entrada del poble, inaugurat l’any 2008.

El centre educatiu es coordina amb l’altra escola i institut del municipi, l’AMPA, l’Ajuntament, les famílies, la Ràdio i la biblioteca del poble i associacions. A més, ofereix diversos serveis com: acollida matinal, transport escolar, menjador escolar amb cuina pròpia, activitats extraescolars i llibres de text per part de l’AMPA.

L’escola està formada per aproximadament de 360 alumnes, repartits en 5 unitats d’Educació d’Infantil i 11 unitats a Primària, amb una ràtio per classe de 20/23 nens i nenes.

Quant a espais, el centre disposa d’un edifici central, el qual té planta baixa i un pis, i un edifici annex. Cal destacar que tant Educació Infantil com Educació Primària disposen d’instal·lacions pròpies, amb zones esportives i d’esbarjo adequades a l’edat dels i les alumnes, i aules de desdoblament per a reforçar diferents àrees curriculars.