Som centre formador de pràctiques d’estudiants de Grau de mestre. Com a escola formadora treballem amb futurs mestres, mantenint un estret lligam amb les la Universitat Rovira i Virgili i d’altres universitats.

La nostra escola acull, acompanya i avalua alumnat practicant de diferents especialitats de Mestre i de Màster.

Planifiquen i sistematitzen un conjunt d’actuacions amb la universitat corresponent: presentacions, visita a les instal·lacions, coneixement de documentació del centre, reunions amb la persona responsable de les pràctiques i la tutora o tutor del grup de referència.