Equip docent

 

Equip directiu

DIRECTORA CAP D’ESTUDIS SECRETÀRIA
Esther Sánchez Laura Baldrich Sandra Romero

e3002776@xtec.cat

 

Educació infantil

CURS MESTRE/A TUTOR/A CORREU ELECTRÒNIC CONTACTE
P3 Maria Gómez mgome355@xtec.cat
Noelia Gómez ngomez40@xtec.cat
P4 A Blanca Solís bsolis@xtec.cat
P4 B Esther Gimeno egimeno5@xtec.cat
P5 A Paquita Àvila favila4@xtec.cat
P5 B Gemma Marsal gmarsal@xtec.cat

 

Especialistes Educació Infantil

Aula E Especial Mireia Gimeno mgimen67@xtec.cat
Anglès Estefania López elope48@xtec.cat
Psicomotricitat Ana Pomares apomares@xtec.cat
Descoberta 3-6

Música

Psicomotricitat

Suport a EI

Isabel Payan mpayan@xtec.cat
Descoberta 3-6

Suport a P5

Esther Sánchez esanch28@xtec.cat

 

Educació Primària

 

Cicle inicial

CURS MESTRE/A TUTOR/A CORREU ELECTRÒNIC CONTACTE
1rA     Jordi Rubió jrubio35@xtec.cat
1rB Yolanda Lebrijo ylebrijo@xtec.cat
2nA Aina Alfonso aalfons8@xtec.cat
2nB    Yolanda Lorenzo ylorenzo@xtec.cat

 

Cicle Mitjà

CURS MESTRE/A TUTOR/A CORREU ELECTRÒNIC CONTACTE
3r Xavier Paredes jparede3@xtec.cat
4rtA Raimon Ferrerons rferre63@xtec.cat
4rtB Gemma Barceló gbarcel2@xtec.cat

  

Cicle Superior

CURS MESTRE/A TUTOR/A CORREU ELECTRÒNIC CONTACTE
5èA Cèlia Arlandis carlandi@xtec.cat
5èB Sergi Jové sjove2@xtec.cat
6èA Jordi Juan jjuan5@xtec.cat
6èB Sandra Romero sromer3@xtec.cat

 

Especialistes Educació Primària

E Especial Mireia Gimeno mgimen67@xtec.cat
Azahara López alope225@xtec.cat
Anglès Estefania López elope48@xtec.cat
Clara Puig cpuig242@xtec.cat
E Física Xavier Paredes jparede3@xtec.cat
Ana Pomares apomares@xtec.cat
Música Aina Alfonso aalfons8@xtec.cat
Religió Rubèn Mollà rmolla4@xtec.cat
Suport PRI Laura Baldrich lbaldric@xtec.cat