PLA CATALÀ DE L’ESPORT

Participem en aquest pla amb la finalitat d’incrementar la participació dels infants en activitats esportives, aprofitant el seu potencial educatiu i formatiu, contribuint a la formació en valors com: la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia.. I també volem fomentar amb la pràctica regular d’activitats esportives l’adquisició d’hàbits saludables.