Consell escolar

Presidenta Esther Sànchez
Cap d’estudis Laura Baldrich
Secretari Sandra Romero
Representants mestres Paquita Ávila

Yolanda Lebrijo

Azahara López

Gemma Barceló

Jordi Rubió

Isabel Payan

Representants pares i mares Mireia del Castillo

Mònica Gutièrrez

Carles Martínez

Sandra Merino

Sergi Jové

Representant de l’AMPA Fàtima Filipe
Representant del PAS Juan Cayetano López
Representant de l’Ajuntament Rosana Dorantes

 

Les comissions del consell escolar

 

Comissió econòmica          Esther Sánchez

Sandra Romero

Jordi Rubió

Sandra Merino

Comissió permanent          Esther Sánchez

Laura Baldrich

Sandra Romero

Yolanda Lorenzo

Mònica Gutiérrez

Comissió de convivència Esther Sánchez

Sandra Romero

Paquita Ávila

Gemma Barceló

Sergi Jové

Mireia del Castillo

Comissió de menjador Esther Sànchez

Fàtima Filipe

Begoña Zorrilla

Sandra Romero

Comissió de reutilització de llibres de text Esther Sánchez

Sandra Romero

Azahara López

Sandra Merino

Fàtima Filipe

Representant de coeducació Yolanda Lebrijo