Lleure educatiu

Durant el temps de migdia oferim activitats vinculades al projecte educatiu del Pins, organitzades en coordinaci amb l’equip docent.
Nenes i nens del Pins poden accedir de forma lliure a  qualsevol de les activitats sense tenir un cost addicional.
El temps de lleure és un espai per gaudir i una franja idònia per treballar diferents objectius pedagògics.

TREBALLEM

  • la coeducació, és a dir, la igualtat entre sexes i la no discriminació per raó de sexe.
  • l’educació i la gestió de les emocions, les habilitats socials o el treball en equip.
  • la convivència amb la resta de companys/es, el respecte a les diferències o les actituds de servei i cooperació o l’ús de modismes d’educació ( si us plau, gràcies, etc.).

POTENCIEM

  • habilitats comunicatives com l’escolta activa o l’empatia.
  • el respecte a les regles del joc per tenir cura i compartir material, respectar companys/es i monitors/es.

BUSQUEM

  • aprendre a treballar i jugar en grup, entre iguals, promoció de l’autonomia, habilitats manuals, habilitats motrius, afavorir activitats d’oci alternatives a les propostes comercials i individualistes.
  • promoure la integració de tot l’alumnat per aconseguir el sentiment d’integració i participació dins el grup; també l’observació, la cura i el descobriment de l’entorn natural de l’escola, entre d’altres.

Activitats en el temps de migdia

Joc lliure

El joc lliure és una activitat agradable on la canalla decideix, és protagonista de l’acció, s’orienta segons els seus interessos, neguits, motivacions… i fa el que li ve de gust.

A més és un espai natural per al desenvolupament infantil. En aquest sentit, els nens i nenes mostren capacitat de concentració; és un espai de descoberta des de la curiositat i també un espai de comunicació i expressió; i finalment, un espai on es desenvolupen les relacions socials.

Els infants volen conèixer el món que els envolta. Els més petits juguen interaccionant amb objectes i persones, adaptant-s’hi constantment i, alhora, al medi. Permet autosuperar-se, vèncer els conflictes amb els quals es van trobant. Durant el joc lliure poden gaudir del joc d’exploració, el joc simbòlic, el joc amb regles, etc.

La pista, la pineda, el parc de parvulari, el parc d’infantil o el camp de futbol són alguns dels entorns de l’escola on gaudeix la canalla del Pins. Aquests múltiples i diferents espais afavoreixen una major varietat d’opcions de joc, d’exploracions de l’entorn.

Per incidir en l’exploració de l’entorn, des del curs 2017 l’escola ha establert el Dia sense pilota cada dimecres. Així, nens i nenes de l’escola gaudeixen de jocs com la corda o jocs de taula  . Es promou per igual la participació de tothom en tot tipus de joc, posant especial èmfasi en jocs tradicionalment carregats d’elements més discriminatoris. Al mateix temps s’afavoreixen noves dinàmiques de joc i noves oportunitats de relacions i activitats.

Propostes d’activitats variades

Racó de la creativitat

Realitzem tallers amb tot tipus de material: llana, cartolines, fang… Molts d’aquests treballs s’utilitzaran per decorar l’escola.

Racons esportius  (en construcció)

Aula d’estudi i informàtica

L’aula d’estudi i l’aula d’informàtica (TIC-2) són espais on nenes i nens de cicle mitjà i superior poden anar a fer els seus deures, treballar en grup o estudiar en horari de 12.30 a 15 h.

Són espais dinàmics. Poden anar des d’una aula a una altra en funció de les seves necessitats. A l’aula sempre hi ha una persona de suport i poden treballar a gust en un entorn agradable.

Biblioteca

*A la biblioteca, nenes i nens hi consulten i agafen en préstec llibres per fer treballs, contes, còmics… Poden estudiar i fer treballs de classe, també poden utilitzar l’ordinador. Al racó de lectura poden llegir o dibuixar i pintar.

Activitats organitzades

Migdiada (P3)

Després de dinar, P3 fa migdiada de ¾ de 2 a ¾ de 3. La fan a les seves aules. Si no tenen son, descansen una estona estirats al matalàs i carreguen energia per a la resta del dia. Tenen l’atenció dels  mateixos monitors i monitores del menjador.

Cant  coral

Cant coral és un espai per gaudir de la música alhora que s’educa la veu, el control de la respiració, es desenvolupa l’oïda i s’aprèn a apreciar la bellesa de la música.

El cant coral millora la capacitat d’escolta i concentració, crea un sentit de comunitat entre cantaires i fomenta la integració social i emocional. És una bona oportunitat per sentir  la bellesa de la música en preparar el repertori per als concerts.

Sports & Fun

L’educador d’aquesta activitat organitzarà activitats lúdiques d’una manera cooperativa i educativa, i es dirigirà als infants amb la llengua anglesa. És d’aquesta manera que es vol afavorir que els nens/es es familiaritzin amb l’idioma mentre es diverteixen i aprenen valors basats en el treball en equip, el respecte, l’empatia, entre d’altres.

Divendres lectors

*(pendent desenvolupament explicació)

Anglès

*Durant el temps de migdia l’escola ofereix les activitats en anglès. Els infants es familiaritzen amb l’anglès de forma divertida, amb jocs, activitats i motivacions dels mateixos infants.