Treball per projectes

“Pretén fomentar en l’alumnat un aprenentatge centrat en les seves pròpies motivacions, on els i les alumnes es qüestionen un tema, fan una cerca d’informació, la reelaboren, sistematitzen el resultat del seu treball i el comuniquen.”