Escola verda

“Projecte basat en la conscienciació per la conservació del medi ambient i l’educació per la sostenibilitat.”

L’escola està adherida a la Xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya i Agenda 21 Escolar de Sant Cugat a través dels quals rep una formació en forma de trobades escolars i tallers mediambientals organitzats des de l’Ajuntament i en rep un distintiu que cal anar renovant cada quatre anys presentant el projecte dut a terme. Els objectius principals d’aquest són:

  • Fomentar hàbits i actituds de respecte vers el medi ambient per tal d’afavorir un comportament sostenible i solidari en la gestió dels recursos del medi.
  • Consolidar accions que afavoreixin una implicació envers el respecte pel medi ambient i implicar a tota la comunitat educativa (mestres, alumnes, pares, monitoratge…) per garantir una participació dinàmica i formativa.
  • Aprofundir i treballar des de la pràctica i l’experiència alguns dels objectius didàctics de l’àrea de Coneixement del Medi de cada cicle relacionats amb el medi ambient, l’ús i funcionament de l’hort i de la granja.

 

“L’objectiu general del projecte és ser un eix transversal que permeti a l’alumnat viure i experimentar amb tots els treballs necessaris per passar de la llavor o planter a la taula”.