Política de privadesa

  1. TITULARITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD) l’informem que les dades personals comunicades a AMPA PINS DEL VALLÈS, seran incorporades a la nostra Base de Dades.

AMPA PINS DEL VALLÈS

NIF G-59574830

Av. Can Volpelleres, 51

08173 Sant Cugat del Vallès

afa@pinsdelvalles.cat

 

  1. CONTACTE

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de l’AMPA PINS DEL VALLÈS  pots contactar-nos al correu electrònic afa@pinsdelvalles.cat o al telèfon 935897812.

 

  1. DADES PERSONALS

AMPA PINS DEL VALLÈS té disponible la següent informació:

INFORMACIÓ DE LES FAMÍLIES

– nom i cognoms de l’alumnat

– nom de les famílies (mares, pares, persones tutores…)

– data de naixement de l’alumnat

– curs de l’alumnat

– correu electrònic

– adreça domicili familiar

– telèfon/s contacte

– dades bancàries

– dades relatives a les activitats que es desenvolupen en el temps gestionat per l’AFA

– dades relatives a al·lèrgies alimentàries

 

INFORMACIÓ de la resta de contactes de la comunitat educativa (persones empleades, mestres,…)

– nom i cognoms

– correu electrònic

 

  1. EXERCICI DE DRETS

La persona interessada té reconeguts els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades personals que estan sota responsabilitat de l’AMPA PINS DEL VALLÈS.

Seguirem tractant les seves dades mentre existeixi la finalitat de tractament i no hagi suprimit expressament les seves dades personals dels nostres fitxers.

Per a l’AFA les seves dades són necessàries per a la relació i la informació amb les famílies.

En qualsevol moment, la persona interessada podrà exercitar els seus drets via correu electrònic a l’adreça afa@pinsdelvalles.cat indicant expressament el dret que desitja exercir.

 

  1. MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

AMPA PINS DEL VALLÈS ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.