Equip humà

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,

involúcrame y lo aprendo.”

Benjamin Franklin
EQUIP DIRECTIU
Directora / Plàstica a 4t Marta Aliart
Cap d’estudis /  Plàstica a 3r Laura Perez
Secretària / Suport a Cicle Inicial Marta Martinez
TUTORIES
P·3 A Irene Domínguez
P·3 B Graciela Sunta
P·4 A / Coordinadora Ed. Infantil Esther Marlès
P·4 B Dolors Sobirà
P·5 A Conxita López
P·5 B Marga Zamorano
1r A Montse Bosch
1r B Glòria Garriga
2n A Teresa García
2n B Georgina Nebot
2n C Sílvia Capellas
3r A Mariona Pasies
3r B Marta Lozano
4t A / Esp. Educació Física / Coordinadora CM Ivanna Campos
4t B Cecília Gutiérrez
5è A / Coordinadora CS Rosa Ponsi
5è B / Esp. Educació Física Toni Medina
6è A / Esp. Anglès Antonio Orihuela
6è B Patrícia Ferrerós
MESTRES ESPECIALISTES
Anglès (Ed. Infantil i Cicle Inicial) Sandra Carmona
Anglès (Ed. Infantil i Cicle Mitjà) Pilar Larrasa
Anglès (Cicle Superior) / Coordinador CS Antonio Orihuela
Música Marta Tribó
Educació Física i Psicomotricitat (Ed. Infantil, CI i CS) Christian Castillo
Esp. d‘Ed. Especial (Ed. Infantil, i CI) / Coordinadora CM Pilar Llamas
Esp. d‘Ed. Especial (CM i CS) Rosa Casado
Suport a Educació Infantil i Música Àngels Reixachs
Religió Esther Martínez
SUPORTS EDUCATIUS
TEI Susana Valsera
Auxiliars d’Educació Especial Arantxa Escudero
Hort i Granja Carlota
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Conserge Mila Escobar
Administrativa Eva Martinez
COS D’INSPECCIÓ
Inspector  Eduard Mallol
SERVEIS TERRITORIALS VALLES OCC.
Directora territorial d’educació  Sr. Jesús Viñas i Cirera
SERVEIS EDUCATIUS
Equip Assessorament Psicopedagògic  Magda Mejías
Treballadors socials  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Centre Recursos Pedagògics  Aurora Vallejo
Equip d’Assessorament de Llengua i Cohesió Social  Montse Grau