Història

L’escola Pins del Vallès va entrar en funcionament l’any 1975, i originàriament es deia “Escuela Nacional Mixta Almirante Carrero Blanco B”. Aquest és el primer nom que va tenir l’escola i consta com a tal en la primera acta de l’AMPA que es conserva, del dia 20 de febrer de 1976.

Fins aquell moment a Sant Cugat només hi havia la “Escuela Nacional Mixta Almirante Carrero Blanco A” (Joan Maragall), al centre del poble. Amb l’augment de la població es va veure la necessitat de crear una nova escola, que es va construir als afores del poble, en els terrenys on es situava la Masia Volpellera.

El 7 de desembre de 1977, en una assemblea general ordinària de la Junta de l’AMPA a l’edifici A, hi consta com un dels punts de l’ordre del dia la voluntat de canvi de nom de l’escola, amb la presentació de propostes i votació. Després de fer les gestions oportunes, es realitza una votació secreta, amb una papereta segellada, i amb un total de 92 vots emesos el resultat va ser que el nom Pins del Vallès va tenir 71 vots. Es va aprovar, doncs, Colegio Nacional Mixto Pins del Vallès com a nou nom de l’edifici B.

Tot i així, no es podia efectuar el canvi de nom mentre que no ho fes l’edifici A, ja que calia fer una separació de les dues escoles i que cadascuna adoptés una entitat pròpia. Així va ser, com després de fer els tràmits pertinents la “Escuela Nacional Mixta Almirante Carrero Blanco A” va adoptar el nom de Joan Maragall.

Finalment, en l’acta de la reunió de Junta de l’AMPA  del dia 19 de setembre de 1979, el nom de l’escola ja consta com  a COLEGIO NACIONAL MIXTO PINS DEL VALLÈS.