Comunicació famílies

*Les famílies poden concertar una entrevista amb el monitor/a i/o venir a veure els seus fills durant el temps del migdia. Contacteu amb l’AFA en el mail afa@pinsdelvalles.cat.

Informes del temps de migdia

*Intro

  Seguiment de l’adaptació Informes
  Octubre Desembre Desembre Febrer Juny
P3 X X   X X
P4   X   X X
P5       X X
Primària     X   X

 

Comunicació de les INCIDÈNCIES puntuals

  • Comunicació monitor/a-equip docent. L’equip de monitors/es de migdia i l’equip docent estan en constant contacte per comunicar incidències.
  • Comunicació monitor- família. Es comunicarà a les famílies per escrit les incidències més rellevants que sorgeixin en el temps de migdia (comportament, situacions de salut, etc.)
  • Comunicació família- monitor. Les famílies poden utilitzar el formulari per explicar qualsevol incidència o suggeriment: explica’ns-ho!

(*formulari)