Reunions d’inici de curs

Les dates de les reunions d’inici de curs són:

20 de setembre, 2n
21 de setembre, 3r
25 de setembre, 1r
26 de setembre, 5è
27 de setembre, 6è
28 de setembre, 4t
5 d’octubre, P4
11 d’octubre, P5
24 d’octubre, P3

Totes les reunions són a les 12:30, o bé a l’aula o bé al laboratori.

20 de setembre a les 16:45 reunió d’extraescolars AMPA (al menjador de l’escola)
4 d’octubre a les 16:45 reunió de menjador 7 i Tria (a la biblioteca)
6 d’octubre a les 15:15 reunió d’acompanyants de sortides (a la biblioteca)