Es tracta d’un programa educatiu impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que té com a objectiu millorar la competència lectora i comunicativa en anglès de l’alumnat de primària i de secundària. Llegir textos i comprendre’n el significat és una competència clau per a l’èxit escolar i social. Garantir que l’alumnat entengui els textos és necessari, no solament per a les activitats de llengua o per resoldre els problemes de matemàtiques, sinó per a ser ciutadans competents.

El programa es basa en la metodologia de tutoria entre iguals, recomanada per experts en educació i és molt utilitzada en països amb sistemes educatius de qualitat.

El nostre alumnat de 6è treballa en parelles, un dels quals fa de tutor i l’altra fa de tutorat. Els tutors aprenen perquè ensenyar és una bona manera d’aprendre (cal preparar els textos prèviament, escoltar àudios, buscar en el diccionari les paraules difícils, adaptar les activitats i explicacions a les característiques dels tutorats, sotmetre’s a preguntes, preparar noves activitats…) i els tutorats aprenen, perquè disposaran d’una ajuda personalitzada i ajustada a les seves característiques i necessitats educatives en tot moment. D’aquesta manera, aprofitem la diversitat existent entre l’alumnat i n’obtenim benefici pedagògic, utilitzant les diferències de competència comunicativa entre ells per oferir més oportunitats d’aprenentatge per a tothom.

Les famílies participen en el programa recolzant els tutors en la preparació de la lectura dels textos amb l’ajut d’un àudio gravat per personal nadiu, suport lingüístic específic i conversant sobre diferents aspectes de la comprensió del text. D’aquesta manera, aprofitem la diversitat existent entre l’alumnat i n’obtenim benefici pedagògic, utilitzant les diferències de competència comunicativa entre ells per oferir més oportunitats  d’aprenentatge per a tothom.

Reading in Pairs at home

Compartim amb tots vosaltres aquesta nova sessió de “Reading in Pairs” portada a terme durant l’estat de confinament a casa.
Ens ha fet molta il·lusió veure l’aportació inestimable que fan les famílies des de casa amb l’objectiu comú d’avançar cap a l’assoliment de les competències bàsiques… Llegeix més»