Robòtica

 

Quines competències entrena la robòtica?

  • Les lògico-matemàtiques, com tot sistema de programació.
  • L’autonomia personal i la capacitat d’autoorganitzar-se i d’anàlisi.
  • La capacitat de buscar informació.
  • Les habilitats socials i de treball en equip.
  • La capacitat per resoldre problemes.
  • La creativitat.