Bones pràctiques

Durant el curs, a l’escola duem a terme diferents activitats educatives per fomentar les bones pràctiques en el nostre centre.