Consell escolar

És el màxim òrgan de govern de l’escola. Es reuneix periòdicament per tractar temes de la seva competència com ara: l’aprovació de la programació anual de centre, aprovació del pressupost escolar, aprovació del calendari i horari escolar, sortides i activitats…

Les persones que formen part del Consell Escolar de l’escola són:

Presidenta
Dúnia Cervià

Cap d’estudis
Consol Riera

Secretària
Susanna Canadell

Sector mestres

Esther Solé
Mercè Pou
Cristina Vergara

Sector PAS
Quim Serra

Sector pares/mares
Anna Gironès
Dolors Martí

Representant de l’AFA
Francesc González

Representant de l’Ajuntament
Albert López