Fem ciència

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Creiem que els experiments són la base de la ciència moderna i el que pretenem és que els nens i
nenes des de P5 aprenguin a fer hipòtesis i a confirmar-les i/o rebatre-les mitjançant l’observació i la manipulació.
A partir d’aquí es podran crear noves hipòtesis i treure’n conclusions.

OBJECTIUS :

  • Perdre la por a fer hipòtesis.
  • Tenir la necessitat de fer comprovacions.
  • Treure conclusions després d’haver fet l’experimentació i/o observació.
  • Comprendre que les coses passen per alguna raó científica i que totes tenen una explicació
  • Conèixer diferents estris i aparells que ens serveixen per a l’experimentació (senzills i més complicats).
  • Desenvolupar l’esperit científic i l’observació.

METODOLOGIA:

La idea és formular hipòtesis sense por abans de realitzar cap experiment.

Depèn de l’objectiu, a vegades es presenta el material a utilitzar o no. Hi ha vegades que ells hauran de deduir o buscar quin material cal utilitzar, altres vegades hauran de pensar que poden fer amb un material determinat i altres què és el que passarà quan s’utilitzi un material d’una manera determinada.

Un cop fet l’experiment observem què passa i ho compararem amb la/les hipòtesis plantejades.

Finalment s’intenta deduir, buscar la raó, que ha fet que allò succeís d’aquella manera.

A vegades serà de fàcil deducció, o altres vegades caldrà fer més experiments per deduir-ho.

Nosaltres els podrem guiar però mai donar-los la solució.

Tot aquest procés constarà en una fitxa individual on queda reflectida tots aquests passos.