Escolta’m

PROJECTE ESCOLTA’M: Tutoria personalitzada

El  curs 16-17 vam iniciar aquest projecte per tal que arrelés com a eina de treball a la nostra escola amb el convenciment que el diàleg és la principal eina de transformació no-violenta de conflictes i amb la finalitat de la millora de les competències emocionals.

El projecte proposa personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educativa que estableixi una vinculació de complicitat i empatia entre el tutor i l’alumne diferent del que es viu a l’aula, per tal d’acompanyar  l’alumnat en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que l’ajudin a resoldre problemes i a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria.

Es portarà a terme des de P4 a 6è en sessions de mitja hora i grups de 4/5 alumnes.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

  • Crear cohesió de grup en un ambient d’estima i un clima de confiança.
  • Crear el sentiment de pertinença.
  • Treballar més a partir dels recursos que de les debilitats.
  • Construir un bon clima emocional i de motivació per aprendre i treballar en el grup classe.
  • Estructurar espais que afavoreixin altres formes de relació, complicitat i empatia mútua entre tutor i alumne.

Mitjançant aquest projecte aconseguim també:

  • Fer emergir en els infants factors de resiliència (capacitat de recuperar-se davant de les l’adversitat per seguir endavant).
  • Fer una mirada als alumnes més enllà de les seves conductes conflictives.