L’escola

L’escola va ser anomenada, després d’una votació popular, “Les Falgueres”, ja que està construïda sobre uns terrenys que estaven plens de falgueres.
Ens trobem en una de les zones properes a Girona que està registrant majors creixements de població jove i, per tant, de famílies que han d’escolaritzar els seus fills i filles.
Durant el curs 15-16 ja vam celebrar el nostre 10è aniversari.

 

TRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLA

ESCOLA CATALANA

Som una escola catalana compromesa amb el redreçament nacional de Catalunya i amb el foment de la consciència nacional catalana.
El català serà la llengua vehicular de l’escola i de l’aprenentatge en general.
Tota la informació que es doni des de l’escola es farà en català i en cas que hi hagi persones que no entenguin la informació se li donarà facilitats per entendre’l i se li explicarà a nivell personal.

EDUCACIÓ INTEGRAL

Volem desenvolupar en els/les alumnes aquells coneixements i habilitats necessàries per integrar-se o fer front d’una manera positiva a la societat que ens envolta.
Donem molta importància al treball d’educació emocional com a estratègia per a l’autoconeixement, acceptació i regulació de les pròpies emocions i les dels altres.
L’escola potencia l’autoconeixement i el reconeixement de les pròpies emocions per a aprendre a gestionar-les i assolir unes competències emocionals que propiciïn el benestar i la felicitat dels/de les alumnes.

ESCOLA DEMOCRÀTICA

És una escola democràtica i participativa on es promouran els valors de solidaritat, respecte les altres persones, participar en la vida de la comunitat i actitud de diàleg.
Es buscaran els canals necessaris per poder portar a terme el diàleg i la bona comunicació entre família, mestres i institucions.
Dins l’escola potenciarem les assemblees de classe i cicle per tenir en compte aquests principis democràtics.

ESCOLA PLURAL i COEDUCATIVA

La nostra escola estarà oberta a tothom, sense cap mena de discriminació per raó de llengua, ideologia, religió, sexe o condició social.
La coeducació és un dret fonamental, per això, és donarà el mateix ensenyament tant per nens com per nenes.
Intentarem crear vincles de respecte mutu, sense tenir en compte les diferents llengües, ideologies, religions, condicions socials i de sexe.

ESCOLA INTEGRADORA

Farem partícips de la nostra escola tots els agents educatius, i principalment els pares i mares de l’alumnat.
Per això portem a terme el nostre projecte Família-Escola on l’objectiu principal és que totes les famílies participin de l’educació dels seus fills/es i es sentin integrades dins l’escola.

RESPECTAREM LA DIVERSITAT

Basarem la nostra ensenyança en el respecte d’un mateix i dels/ de les altres, l’acceptació de les limitacions i les possibilitats que tingui cadascun.
Respectem els diferents ritmes de treball de cada un del nostre alumnat i les seves habilitats.
Entenem la diversitat com un fet enriquidor i positiu pel seu desenvolupament.
Els orientarem en la confiança, responsabilitat, amabilitat, respecte i disciplina de treball.

ESCOLA ACONFESSIONAL

L’escola es declara aconfessional respecte a totes les religions tant de mestres, d’alumnes i de pares/mares.
L’escola com a tal no prendrà posició religiosa i respectarà les creences de cada persona.