Infantil

AULES TEMÀTIQUES A INFANTIL

El treball mitjançant els ambients d’aprenentatge consisteix, bàsicament, en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi espontàniament. En aquest ambient l’infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge.
El paper del mestre és secundari i es basa fonamentalment en organitzar, preparar el material adequat i estimular per afavorir aquest aprenentatge.
Mitjançant aquesta orientació pedagògica volem que l’alumnat  participi d’una manera més activa, lliure, constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i del seu creixement com a persona.

ALUMNE:
– L’infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge.
– Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa…

MESTRA:
– La funció del mestre és fer de guia, d’organitzador, de mediador que facilita el procés.
– El mestre intervé quan cal per aconseguir l’objectiu de l’ambient.

ESPAI:
– Donem molta importància als espais i a la seva organització. Creiem que tant l’espai com els materials són la principal estratègia d’intervenció.
– Utilitzant tota mena de materials
– Creant espais i materials atractius i motivadors.

L’ACCIÓ:
– L’activitat i el joc lliure és el principal recurs didàctic i d’aprenentatge.
– Es prioritzen, per tant, les tasques no dirigides tot i que n’hi ha que sí que ho són.

AULA JOC SIMBÒLIC
AULA DE MATEMÀTIQUES
AULA DE PLÀSTICA

AULA DE LLENGUA