Sigues tu

 

A cicle mitjà i superior s’utilitza el programa Sigues tu preparat per Dipsalut en sessions de Valors a l’aula. Per a nosaltres és un complement del nostre projecte “Escolta’m”.

«Sigues tu» és un programa que facilita espais i condicions per a l’apoderament tant individual com comunitari a partir del treball de les habilitats per a la vida i el sentit de coherència. Concentra la intervenció en infants i adolescents.

Les habilitats per a la vida

El programa està dissenyat per entrenar les habilitats per a la vida que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) qualifica com a «bàsiques»:  la comunicació interpersonal, la capacitat de negociació i rebuig, l’empatia, la col·laboració i el treball en equip, l’advocació i la defensa d’interessos col·lectius, la presa de decisions, la resolució de problemes, el pensament crític, el control intern, l’autoestima i la gestió de les emocions i els sentiments i de les tensions i l’estrès. L’OMS assegura que són un factor clau en la capacitat de les persones per gestionar la seva vida, la seva salut i per relacionar-se amb l’entorn i influir-hi. Integrem la creativitat de manera transversal dins de les deu habilitats anteriors.