Projecte educatiu

OBJECTIUS EDUCATIUS

✔ Prioritzem l’aprenentatge en valors, fomentant les habilitats emocionals.

✔ Educar persones crítiques i emocionalment competents.

✔ Promoure el respecte als drets i a les llibertats de les persones i als principis bàsics de la convivència.

✔ Facilitar les competències en les diverses àrees del coneixement.

✔ Ensenyar els trets propis com a país i promoure el coneixement i respecte a d’altres cultures.