PROJECTE GEP

Consisteix en formar part del Grup Experimental Plurilingüe en el que participen un recull de centres de tota Catalunya i que té com a objectiu millorar la competència lingüística i Plurilingüe de l’alumnat.

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

Per aquest motiu, a la nostra escola hem engegat aquest projecte que es basa principalment en introduir la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i augmentar l’ús de la llengua anglesa en àrees no lingüístiques.

 

DIA INTERNACIONAL DE LES LLENGÜES

La nostra escola es defineix com plurilingüe perquè treballem diverses llengües a partir de la intercomprensió.
Hem celebrat el dia internacional de les llengües amb diverses activitats adaptades a les diverses etapes.
Aquest curs amb mascareta però sempre donant relleu a la importància d’aprendre llengües i cultures… Llegeix més»

Workshop: collaborative work. Building bridges

La Megan Hough (estudiant d’enginyeria nuclear als EEUU) ens ha vingut a fer un taller per potenciar el treball col·laboratiu practicar l’anglès.
Hem hagut de fer d’enginyers planificant, dissenyant i construint ponts sota les mateixes condicions que ho fan els enginyers.
Els resultats han estat espectaculars!!!
FOTOS

PRESENTACIÓ

GRUP ESCOLAR PLURILINGÜE
Des de setembre d’aquest curs, la nostra escola és un dels 50 centres de primària i secundària de tota Catalunya que formen part d’un Grup Experimental per al Plurilingüisme.
Això ha estat sobre tot per la trajectòria que la nostra escola ha tingut respecte… Llegeix més»