Dins de l’àrea d’Educació Física, els/les alumnes de 4t realitzaran el projecte de Formigues cooperatives.

Des del curs passat ens vam sumar des de l’escola a participar en aquest projecte i ara sumem ja 78 centres de tot Catalunya i Balears.

Aquest projecte es desenvopupa a través d’una metodologia basada en l’aprenentatge cooperatiu que hauran de superar amb l’ajuda indispensable dels seus companys i on tothom és necessari i actiu.

Els alumnes s’enfornaran a reptes físics de forma cooperativa on el treball en equip esdevé indispensable per assolir el repte.

Aquí es treballen valors com el diàleg, el respecte, l’ajut, la cooperació, reflexió, compartir i diferents habilitats motrius.

El lema del projecte és “pensa, comparteix i actua”

Treballar a partir de reptes cooperatius a Educació Física suposa donar més autonomía als alumnes en el seu procés d’aprenentatge i també seguretat en les seves possibilitats d’aprendre i resoldre situacions.