Equip de mestres

COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DOCENT

EDUCACIÓ INFANTIL

P3-A……………..Anna Cabello
P3-B…………….. Marta Fisa
P4-A……………..Laura Farrás

P4-B…………….. Susana Yanes
TEI……………….. Raquel Barrera

COORDINADORA  PEDAGÒGICA

 

Laura Farrás

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Cicle Inicial

P5-A…………….. Socorro Moreno
P5-B…………….. Susanna Ros

1r-A………………Esther Estruc

1r-B………………Monti Dómine

COORDINADORA PEDAGÒGICA

 

Cicle Mitjà

2n-A-………………Arantxa Hernández

2n-B……………… Cristina Chamorro
3r-A………………..Andrea Dutrén

3rB ………………..Mª Angeles Díaz

COORDINADORA PEDAGÒGICA

Andrea Dutrén

Cicle Superior
4rt-B……………..Aurora Gómez
4rt-A……………..Teresa Parera

5è-A……………..Maria Roldán

5è- B…………… Anna Balsera

6è-A……………..Borja Martínez

6è B…………….. Flor González

6è C…………….. Anna González

COORDINADORA PEDAGÒGICA

Anna Balsera

MESTRES ESPECIALISTES I DE REFORÇ
Especialistes de llengua anglesa:

Rosa de la Fuente, Paqui Ortega , Anna Massas, Mireia Cabrera

COORDINADORA PEDAGÒGICA

Anna Balsera

Especialista de llengua francesa:

Mónica Freixas

COORDINADORA PEDAGÒGICA

Mònica Freixas

Educació Especial

Immaculada Garcia, Arantxa Hernández

Auxiliar d’Educació Especial

Núria Soler, Vanessa Fernández

COORDINADORA PEDAGÒGICA

Immaculada Garcia.

Especialistes de reforç:

Jaqueline Paricio,Marta Lapuerta, Xènia Bou

Especialista de Música:

Vanesa Casas, Marta Lapuerta

Especialistes de Ed. Física:

Ma Àngels Díaz, Tere Parera, Xènia Bou

EspecialistesTAC 

Vanessa Casas, Jesús Mallor

Especialista de religió:

Teresa Bernal

EQUIP DIRECTIU DE L’ESCOLA
Directora:
Rosa de la Fuente
Cap d’estudis:
Francesca Ortega
Secretària:
Mònica Freixas