termometreLa Societat Catalana de Pedagogia (SPC) és una societat científica , filial de l’Institut d’Estudis Catalans, que es va crear l’any 1988 amb l’objectiu de propugnar, impulsar, aplegar i difondre la recerca i la innovació educatives en l’àmbit territorial dels països de parla catalana en els quals té competències l’Institut d’Estudis catalans.

L’escola Espai-3 és membre i garanteix el seu interès per la Pedagogia així com  impulsa i col·labora
en la investigació (recerca) educativa, especialment en allò que fa referència a la vida de les institucions educatives i els moviments pedagògics del nostre país.

Tanmateix la nostra escola esdevé un espai d’anàlisi, reflexió, i diàleg sobre la situació de la pedagogia i de l’ensenyament a Catalunya i als Països Catalans, sobre el seu passat i sobre la seva projecció futura en el context internacional i contribueix a divulgar l’interès per la pedagogia i el fet educatiu.