Pla d’obertura del CFA El Vendrell

D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, el proper dilluns 1 de juny el CFA El Vendrell tornarà a la seva activitat, oferint acció educativa presencial i tutories segons ensenyaments. Aquesta tornada al centre es farà sota unes mesures específiques, motivades per la situació d’emergència sanitària, i que podeu trobar de forma pormenoritzada al Pla d’obertura del CFA El Vendrell

Tal i com us vam informar a la circular de 25 de maig de 2020, les condicions fonamentals d’obertura del centre són:

 • El retorn al centre per part de l’alumnat ÉS VOLUNTARI.
 • EL CURS CONTINUARÀ DE FORMA TELEMÀTICA fins el final de la 3a avaluació (19 de juny) pel que AL CENTRE NO ES REALITZARÀ CAP ACTIVITAT LECTIVA NI AVALUABLE.
 • Els alumnes que voluntàriament vulguin tornar al centre han de complir els següents requisits:
  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
  • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies
  • Calendari vacunal al
  • No presentar cap malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS- CoV2. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:
   • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport
   • Malalties cardíaques
   • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
   • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o
  • No tindre més de 60 anys
  • No estar embarassada
  • Els alumnes que voluntàriament vulguin tornar al centre HAN DE PRESENTAR EL PRIMER DIA DE RETORN AL CENTRE EDUCATIU UNA Declaració Responsable, d’acord el model facilitat, per la qual declaren que compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
  • No es permetrà l’assistència al centre de cap alumne que no presenti la declaració

És obligatori, degut a la impossibilitat de mantindré les distàncies de seguretat per les dimensions reduïdes del nostre centre, que L’ALUMNAT VINGUI AMB MASCARETA pròpia de casa.

Quins ensenyaments poden vindre i què farem en cada cas?

GES 2 / COMPETIC 1/COMPETIC 2/ COMPETIC 3/ ANGLÈS 3

 En ser ensenyaments que acaben etapa i amb els quals s’obté una titulació, segons les instruccions del departament d’educació,  se’ls oferirà acció educativa presencial en grups reduïts i en horaris esglaonats. Es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs. També s’oferirà la possibilitat d’atenció personalitzada o en petit grup per part dels tutors que consistirà en: acompanyament educatiu personalitzat, acompanyament emocional i en l’elaboració d’un pla personalitzat de continguts per treballar durant l’estiu. Els horaris d’aquests nivells es veuran modificats, per raons organitzatives i sanitàries, respecte als horaris normals del curs. S’informarà dels nous horaris degudament per correu electrònic i a la web del centre.

GES 1/ CASTELLÀ 1/CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL/ INFORMÀTICA INICIAL/ ANGLÈS 1/ ANGLÈS 2

 En no ser ensenyaments que acaben etapa i amb els quals s’obté una titulació, segons les instruccions del departament d’educació,  se’ls oferirà la possibilitat d’atenció personalitzada individual o en petit grup per part dels tutors que consistirà en: acompanyament educatiu personalitzat, acompanyament emocional i en l’elaboració d’un pla personalitzat de continguts per treballar durant l’estiu. Els horaris d’aquestes tutories seran concertades prèviament amb el tutor per correu electrònic o telèfon.

Què puc fer per poder assistir?

Complir les condicions fonamentals d’obertura (descrits mes a dalt) i els requisits d’accès al Centre detallats al Pla d’obertura.

A més a més, el centre va enviar, en data 25 de maig de 2020, una circular a tots els alumnes matriculats d’ensenyaments vigents amb la informació de reobertura del centre i un formulari per manifestar la voluntat d’assistir voluntàriament al centre en les condicions descrites. Aquest formulari, per tal de poder fer una previsió d’alumnes i una adequada organització de personal, espais i activitats, es podia omplir fins les 20h del 28 de maig de 2020. Aquesta mateixa circular es va penjar a la web del centre.

En el cas excepcional i justificat que no s’hagi rebut aquesta circular, admetrem alumnes que es posin en contacte amb la direcció del centre abans de les 13h de l’1 de juny de 2020, sempre i quan l’organització i planificació feta pel centre no es vegi alterada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>