Competic Inicial

El curs COMPETIC INICIAL va adreçat a les persones que tenen escasses competències digitals, i té per objectiu que la persona s’iniciï en el domini elemental de les TIC, a nivell d’usuari bàsic d’aquestes tecnologies, amb capacitat per conèixer-les i aplicar-les.

En el COMPETIC INICIAL es treballaran les competències:

• Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu (Competència C2).

• Tractament de la informació escrita (Competència C4).

• Navegació, cerca i comunicació en el món digital (Competència C3).

 Més informació aquí.