Anglès 1

a) Durada: 90 hores distribuïdes en dues sessions setmanals a raó d’hora i mitja cadascuna.

b) La finalitat global d’aquest curs és posar en contacte les persones adultes amb un procés d’inici d’aprenentatge de la llengua anglesa i es treballen continguts del nivell A1.

c) Objectius

1. L’aprenent ha de poder comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats.

2. L’estudiant ha de poder presentar-se i presentar una tercera persona.

3. Cal que l’alumne/a sigui capaç de formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té.

4. Interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

d) Avaluació

 El professor observa diàriament els progressos de l’alumne/a i fa almenys un examen cada trimestre. Havent fet almenys tres exàmens per curs i en acabar el curs escolar, l’alumne és avaluat amb la menció d’ APTE/APTA o NO APTE/NO APTA. Si se supera el curs es pot passar al nivell següent però si no se supera només es pot repetir un sol cop.