Competic III (Actic avançat)

Per matricular-se a COMPETIC 3 l’alumne haurà de disposar del certificat ACTIC Mitjà o bé del certificat de superació del curs de COMPETIC 2 en un centre d’adults autoritzat a impartir aquest ensenyament.

Les competències que pot incloure el COMPETIC 3 són:

C4: Tractament de la informació escrita.

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

C6: Tractament de la informació numèrica.

C7: Tractament de les dades.

C8: Presentació de continguts.

El treball de cadascuna d’aquestes competències es desenvolupa en 35 hores lectives (un trimestre). Per tant, sent que el nivell de COMPETIC 3 té una durada de 105 hores, es treballaran tres competències al llarg del curs (una per trimestre). Un cop superades aquestes competències, l’alumne que ho desitgi podrà continuar cursant les competències que li faltin.

El CFA El Vendrell, al curs 2020-2021, oferirà les competències: C4: Tractament de la informació escrita, C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment i C6: Tractament de la informació numèrica.

Per obtindre el certificat s’hauran d’aprovar com a mínim dos d’aquestes competències.

Més informació sobre COMPETIC 3.