Informàtica per a Adults

Ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) exerceix uns efectes de canvi profund en tots els àmbits de  la societat. Les relacions interpersonals, el món laboral, l’oci, els mitjans de comunicació, els tràmits administratius i moltes altres activitats quotidianes s’estan transformant constantment sota els efectes de l’evolució de les tecnologies.

Davant aquesta realitat, cal proporcionar eines i recursos per a posar la formació bàsica en TIC a l’abast de tothom tenint en compte dues perspectives de les tecnologies.

 

Estructura d’el conjunt d’ensenyaments informàtics per a adults:

Curs COMPETIC Inicial

Curs COMPETIC 1 – Equival al certificat bàsic de l’ACTIC

Curs COMPETIC 2 – Equival al certificat mitjà de l’ACTIC

Curs COMPETIC 3 – Equival al certificat avançat de l’ACTIC