Competic II (ACTIC Mitjà)

El curs COMPETIC 2 podran cursar-lo les persones que han superat o acreditat les competències el curs COMPETIC 1.

En el curs COMPETIC 2 es treballaran les competències:

C1: Cultura, participació i civisme digital.

C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.

C3: Navegació i comunicació en el món digital.

C4: Tractament de la informació escrita.

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

C6: Tractament de la informació numèrica.

C7: Tractament de les dades.

C8: Presentació de continguts.

Més informació aquí.