Competic I (ACTIC Bàsic)

 

El curs COMPETIC 1 podran cursar-lo les persones que hagin superat el curs COMPETIC inicial o que n’acreditin els coneixements competencials bàsics de les següents competències treballades en el curs COMPETIC inicial: tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu, tractament de la informació escrita i navegació, cerca i comunicació en el món digital.

En el curs COMPETIC 1 es treballaran les competències:

• Tractament de la informació numèrica (Competència C6).

• Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Competència C5).

• Cultura, participació i civisme digital (Competència C1).

 Més informació aquí.