Caps de departament

 

 CAPS DE DEPARTAMENT

 2017-2018
Ciències Naturals Antonio Arregui
Ciències Socials Carme Sellés
Educació física, música i visual Marta Vidal
Física i química Eduardo Mínguez
Llengua catalana i castellana Antoni Falcó
Llengües estrangeres Montse Morell
Matemàtiques Natacha Peña
Tecnologia Constantino Sandino