Sortides Educació Infantil

Activitats Objectius Data Curs Preu
 Visita a la biblioteca municipal
 • Conèixer el funcionament i l’ emplaçament de la biblioteca.
 • Gaudir de la lectura.
Abril P5  —–
Jugant amb la dansa * Millorar la coordinació motriu

Aplicar el ritme a la dansa

 Curs escolar P5  —–
 Cada cosa amb el seu color
 • Familiaritzar-se amb la separació de residus i amb els contenidors on es recullen.
 Curs escolar  P4  —–
Sortides al Parc Fondo d’en Peixo
 • Observar els canvis de la natura al llarg de l’any.
 • Fomentar actituds de respecte i de solidaritat envers els companys, el medi natural i el mobiliari urbà.
 Curs escolar  P3, P4 i P5  —–
 La carxofa
 • Donar a conèixer l’ escarxofa com a aliment típic del delta de Llobregat.
 • Fomentar una dieta sana i saludable.
 • Conèixer el valor dels espais agraris
 Curs escolar  P5  —-
 Rondalles d’aquí i d’ allà  

 • Treballar els valors de l’ amistat, la solidaritat i el respecte mitjançant la narració teatralitzada de contes.
 Curs escolar  P5  —-
Policia amiga
 • Establir un primer contacte amb l’ infant perquè conegui el rol del policia com a gestor de conflictes.
 • Reforçar el coneixement i la importància del/de la vianant acompanyat/ada, el pas de vianants i l’ús del cinturó de seguretat.
 Curs escolar  P4 —-
 Els més petits van a l’ estació de metro
 • Mitjançant una visita guiada a una estació de metro propera al centre. Els nens coneixen el funcionament de l’ estació i el seu entorn.
 Curs escolar  P5  —-
 Educació pera la salut a l’ educació infantil
 • Descobrir, conèixer i controlar progressivament el nostre cos, fomentar l’adquisició d’una imatge positiva d’un/a mateix/a, i valorar la identitat sexual pròpia.
 • Conèixer els elements bàsics de la reproducció humana.
 • Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i de cura, i identificar aquells elements que poden suposar algun tipus de risc.
 • Adquirir coneixements i desenvolupar actituds amb relació als hàbits bàsics de salut i benestar.
 • Conèixer qui és el/la professional que té cura de nosaltres quan estem malalts
 

 

2n trimestre

 

 

 P4  —-
 Actes de cloenda curs d’educació viària  

 • Adquirir hàbits i coneixements relacionats amb la seguretat.
 Maig-Juny  P4  —-
 Les maletes viatgeres
 • Promoure el gust per la lectura en els infants i les seves famílies.
 • Conscienciar les famílies de la importància de llegir amb els infants per ajudar-los en la seva formació i creixement personal.
 • Establi vincles entre famílies i escola.
 • Guiar les famílies en la selecció de lectures infantils en funció de la temàtica (hàbits, emocions, pors infantils…).
 • Informar del funcionament de la biblioteca municipal i de cóm fer-se’n soci/sòcia.
 Curs escolar  P5  —-
Els ocell piulen
 • Reconèixer els ocells que hi ha als parcs
 • Fomentar l’hàbit d’observar la natura i potenciar actituds de respecte
 Curs escolar P3   —–
Contes musicals sobre els drets humans a l’etapa infantil * Sensibilitzar el més petits sobre alguns drets humans i objectius del Mil·leni, a través dels contes.  Curs escolar P4 —–
El Ricky vindrà a l’escola * Fomentar la tinença responsable d’animals de companyia (gossos, gats…)  Curs escolar P5 —–
 Sortida de la castanyada al Pinatar (Gualba) * Conèixer i  apreciar festes, tradicions i altres manifestacions culturals de l’ entorn. 30/10/17 P4 i P5 22 €
Sortida Circ Can Mogent (Llinars del Vallès)
 • Gaudir de la carpa del circ i de les cativitats que es faran de manualitats, habilitats i caracterització.
16/03/18 P3 i P4  22 €
 Sortida a una granja Xaragall  ( Llinars del Vallès )  

 • Fomentar l’ hàbit d’ observar els animals i i potenciar actituds de respecte per l’ entorn i la natura.
11/05/18  P3 i P4  21 €
 Colònies a Can Montcau            ( La Roca del Vallès )  

 • Relacionar-se amb els altres i aprendre les pautes elementals de convivència.
 19 i 20 d’abril de 2018  P5  102 €