Ambients de lliure circulació

Diferents estudis han demostrat que qualsevol capacitat es desenvolupa millor mitjançant el joc educatiu, i que aquest es transfereix a altres conductes. Per la qual cosa podem afirmar que el joc és una activitat que desperta la intel·ligència. Segons Vygotsky, el joc ajuda als nens i nenes a desenvolupar la capacitat d’autocontrolar les seves conductes, socials i cognitives.

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes que les mestres fan  i preparen, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Aquest plantejament de treball respon a les necessitats autèntiques que mostren els nens i nenes de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i dels materials.

Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els altres infants.

Quins ambients tenim a la nostra escola?

AMBIENT SENSORIAL

L’objectiu general d’aquest ambient és que els nens i nenes actuïn sobre els materials (manipular, explorar, experimentar) per veure quins efectes provoca en ells la seva acció, que descobreixin les qualitats dels objectes (duresa, textura, color, forma, pes,…) i puguin anar reaccionant davant les seves diferències.

AMBIENT DE JOC SIMBÒLIC

En aquest ambient es proposen diferents representacions de la vida quotidiana.  Quan propiciem situacions i escenaris que donin lloc a posar-se en el lloc de l’altre posant-se en el paper d’un altre, incorporen normes, maneres de fer, actituds, etc. de la societat en què viuen

AMBIENT DE CONSTRUCCIONS

És l’ambient destinat a la representació. Aquesta deixarà entreveure el seu procés maduratiu. Suposa un pas de l’acte al pensament. Quan l’infant és capaç de quedar-se fora de la construcció, separar-se’n i parlar-ne, va entrant al món objectiu.

L’espai de construccions permet afavorir aspectes com la coordinació, la precisió, la motricitat fina, la cooperació i la interacció

AMBIENT ARTÍSTIC

El llenguatge plàstic és un dels mitjans de comunicació del que disposen els infants per expressar tot allò que van coneixent del seu entorn i del seu món intern. Els permet descriure vivències, pensaments, sentiments, representar imatges… tot desenvolupant la seva creativitat, sensibilitat i intel·ligència.