Erasmus+

L’escola, a part d’altres programes europeus com l’eTwinning, va formar part durant els cursos 2014-15 i 2015-16 d’un programa d’Erasmus+ adreçat a mestres, per tal d’observar diferents metodologies i obrir un debat en Claustre sobre el tractament de les llengües i l’ús de la tecnologia a les aules.

https://agora.xtec.cat/ceip-mogent/general/erasmus/