AMPA/Famílies

Espai Famílies

Curs: Espai Famílies

Escola i famílies

Projecte Famílies digitals

https://projectes.xtec.cat/families-digitals/

L’AMPA és l’entitat que agrupa a les mares i els pares d’alumnes de la ZER per a la defensa dels seus interessos en tot allò que fa referència a l’educació dels nens i nenes i col·labora en el funcionament de la zona.
És una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre. Està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de: La Junta Directiva i l’Assemblea General.
L’objectiu fonamental de l’AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles.

Algunes de les tasques que es fan són:

 • Promoure la participació de pares i mares dels/de les alumnes en les activitats que s’organitzin.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels/de les alumnes en el Consell Escolar.
 • Venda de productes nadalencs.
 • Col·labora en els projectes de la ZER.
 • Ajuda al finançament d’algunes activitats.
 • Finançament de les agendes escolars.
Qui és de l’AMPA?

L’Associació està formada per les famílies que s’han inscrit com a sòcies. L’actual Junta està formada per:

 • Presidència: ASO
 • Vicepresidència:
 • Secretaria:
 • Tresoreria:

A més, hi ha els vocals que formen diferents grups de treball.
La quota, que es paga per família, és de <Preu>€.

Horari d’atenció de l’AMPA
Contactar
 • Telèfon: 973430166
 • Correu electrònic: zerelsio@xtec.cat