Metodologies

 

ZER amb SETEAM tools

Diccionari de metodologies educatives i xarxes d’aprenentatge
Diccionari d’apps i d’altres recursos digitals

   Metodologia STEAM

 • Design Thinking: 1, 2, 3, 4,…

 • Procés Tecnològic: 1, 2, 3,…

 • Indagació: 1, 2, 3, …

 • Resolució de Problemes: 1, 2,…

 • Aprenentatge Basat en Projectes (ABP): 1, 2, 3, 4, 5,…

 • Aprenentatge basat en problemes (abp): 1, 2, 3,…

 • Fer bones preguntes: 1, 2,…

 • Racons STEAM: 1, 2,…

 • Gamificació: 1, 2, 3, 4, 5,…

 • Pensament computacional: 1, 2, 3, 4, 5,…

 • Treball cooperatiu: 1, 2, 3, 4, 5,…

 • Aprenentatge globalitzat: 1, 2,…

 • Aprenentatge servei (APS): 1, 2, 3,…

 • Robòtica i programació: 1, 2, 3, 4,…

 • APPS: 1, 2, 3, 4, 5, 6…

 • Applets: 1, 2, 3, …

 • Moviment Maker: 1, 2,…

 • Treball a l’aula: 1, 2,…

 • Entorn Personal d’Aprenentatge (PLE) i portafolis digital: 1, 2,…

 • Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA): 1, 2, 3, 4,…

 • Flipped classroom o classe girada: 1, 2, 3, 4,…

 • Avaluar per aprendre: 1, 2, 3, 4, 5,…

GOOGLE I EDUCACIÓ

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/lamevaxtec/google_app_education/index

apps.png

https://agora.xtec.cat/zerelsio/projectes/formacio/