Català

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengua catalana i llengua castellana). Educació primària

Indicadors/Activitats:

 

 

1r Trimestre

Unitat 1

Unitat 2

2n Trimestre

Unitat 3

Unitat 4

3r Trimestre

Unitat 5

Unitat 6

Món ortogràfic

1r Trimestre

1.- Síl•labes i accentuació

2.- Vocals (I)

3.- Vocals (II)

2n Trimestre

4.- Consonants (I)

5.- Consonants (II)

6.- Consonants (III)

3r Trimestre

6.- Consonants (III)

7.- Apòstrof i signes de puntuació

8.- Abreviatures, sigles i símbols

Comunicació oral
Carpeta drive. Curs 2019/2020.

Activitat del “Jo us explico“.
Pauta científic/a o artista. Pauta una festa.

Comprensió lectora

Acords de lectura, formació ILEC
https://agora.xtec.cat/zerelsio/projectes/ilec/

Proves de comprensió lectora a la carpeta del drive.

Expressió escrita
Literària

Plurilingüe i intercultural

Cursos anteriors:

Carpeta al drive:

Carpeta català al drive 2018/2019

Recursos:

XTEC
SEP
EDU365.CAT
GENCAT
Armari de llengua

Jocs: