Cursos de programació i robòtica.

Pensament computacional i robòtica educativa

Descripció:

Impuls de la robòtica.

Objectius: 

– Conèixer els fonaments bàsics del pensament computacional a educació primària
– Conèixer les estructures bàsiques de programació: algoritmes, diagrames de flux i programació visual.
– Debatre sobre els diferents recursos existents en la programació visual per a robòtica educativa
– Coneixement del model de robòtica micro:bit i dels recursos disponibles per a la seva implementació a l’aula.

Continguts:

– Ús de recursos, estratègies i metodologies comunes per a permetre la implementació de la robòtica educativa i el pensament computacional a l’aula d’educació primària.
– Elaboració de materials didàctics, basats en estàndards lliures i oberts: code.org

– Ús del perfil Linkat-robòtica com a eina bàsica per a treballar la robòtica educativa a l’aula.
– Creació i realització de models pràctics de robòtica transferibles a l’aula, per a ser aplicats als diferents cicles d’educació primària.

Formador:

Ramon Montraveta

Sessions:

Vocabulari bàsic.

Sessió 1 – 04/11

Sessió 2 – 02/12

Sessió 3 – 13/01

Sessió 4 – 03/02

Sessió 5 – 02/03

Sessió 6 – 20/04

Sessió 7 – 04/05

Micro:bit

25 LEDs de microbit

Algunes activitats:

Adreces:

https://microbit.org/guide/firmware/

https://microbit.org/es/

https://makecode.microbit.org/

http://microes.org/caracteristicas.php#leds

https://microbit.org/es/code/

https://scratch.mit.edu/microbit

http://microes.org/descargas/manual-de-programacion-microbit.pdf

Placa Micro:bit

Vídeos:

LES BEE-BOTS ENTRE FRASES FETES


Més imatges.
Plantilles amb frases fetes per a Bee-Bots.
Simulador de Bee-Bots.
Més informació sobre les Bee-Bots.

CREANT AMB LEGO WeDo

http://roboticaescolesnoguera.blogspot.com/search/label/LEGO_WeDo%3A%20recursos

Experimentant amb MAKEY MAKEY…

…i visca la música!We like robotics!

https://agora.xtec.cat/zerelsio/robotica/curs-de-programacio-i-robotica/

https://serveiseducatius.xtec.cat/noguera/robotica-educativa/

Descripció:

Després d’una introducció de l’ús de la programació i la robòtica educativa a l’aula, es presentarà al professorat assistent les eines Bee-Bots, LEGo WeDO i Scratch. Es busca que el professorat manipuli el material de robòtica educativa disponible en servei de préstec al CRP i s’animi a utilitzar-lo a l’aula.

Objectius:

1. Introduir al professorat d’Educació Infantil i Educació Primària a l’ús de la programació i la robòtica a l’aula.
2. Dinamitzar la sortida en préstec del material de robòtica educativa disponible al CRP.
3. Recollir experiències de robòtica educativa a la comarca.

Continguts:

1. Per què la programació i la robòtica a l’escola?
2. Eines de programació i experiències de robòtica educativa.
3. Presentació del material de robòtica educativa del CRP de La Noguera.
4. Treball amb les Bee-bots a l’aula d’educació infantil.
5. Treball amb LEGO WeDo a l’aula d’educació primària.
6. Introducció a l’ús de Scratch.

Formadores:

Laura Barrios Mola

Sara Cabello Ochoa

Sessions:

Sessió1

Sessió2

Sessió3

Sessió4