Àmbits

Infografies.

 

“Aprendre sense reflexionar és malgastar energia”. Confuci.

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú.

Materials per a l’atenció a la diversitat

Aprenentatge competencial, aprenentatge per a la vida

Aprenentatge autèntic, aprenentatge experiencial.

 

“L’única forma d’ensenyar és aprenent”. Paulo Freire.

elements.jpg ambits.jpg

Què han d’aprendre els/les alumnes?
Coneixements per comprendre, habilitats per actuar i actituds per comprometre’s.

Foto

Les dimensions a cop d’ull.

Avaluació: Avaluar per aprendre.

Avaluar comporta recollir dades, analitzar-les i emetre judicis i prendre decisions.

Resultat d'imatges de currículum primària avaluació

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/

“Si esperes les condicions idònies, mai es donaran”. Nelson Mandela.
Programar: És prendre decisions.

Programar per competències a l'educació primària

Metodologies: Alumne/a protagonista del seu aprenentatge.

aprenentatges_competencials.jpg

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/sep/estrametod/

Treball cooperatiu
http://blocs.xtec.cat/msolduga/treball-cooperatiu/
Carpeta al drive 

Treball per projectes
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/treball-projectes/

Aprenentatge basat en problemes
http://recursosdidactics.org/archives/549
https://sites.google.com/site/propostesdidactiques/APB

Aprenentatge globalitzat
https://natibergada.cat/com-pots-millorar-aprenentatge-dels-teus-alumnes
http://blocs.xtec.cat/espaizer/ii-jornada-juny-2018/

Aprenentatge-servei
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/aprenentatgeservei/

Aprenentatge entre iguals
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0091/df6b6ac8-6646-4ebc-ab7b-9c1a77fe311d/aprenentatge_entre_iguals.pdf

Racons, tallers, ambients
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/espais_escolars/espais_mirada_estetica/espai_generador_aprenentatge/
http://www.xtec.cat/~jmolar/el_treball_per_racons.pdf

Ludificació (gamificació)
“El joc és la disfressa de l’aprenentatge”. Francisco Mora.

Grups interactius
http://reflexionseducat.blogspot.com/2013/03/metodologies-del-sxxi-grups-interactius.html

“Si estàs planificant per a un any, sembra arròs; si estàs planificant per a una dècada, planta arbres; si estàs planificant per a una vida sencera, sembra educació”. Proverbi xinès

 Activitats competencials.

Resultat d'imatges de fases didàctiques de les activitats

Elements d’una unitat didàctica
Model de programació