Jo us explico

Plantilla presentacions:

Criteris valoració docent:

Criteris valoració companys/es:

Per fer un bon treball d’investigació:

Per fer una bona exposició oral:

Carpeta drive.

Cursos anteriors.