Claustre

ITINERANTS

LSC JCC SPC JAJCh
Llengua anglesa Educació Física Educació artística Religió
Coordinadora GEP Coordinador de Riscos laborals Coordinadora GEP

ESCOLA DE PUIGVERD D’AGRAMUNT

NMB MeSS
Tutora de Primària Tutora d’Infantil
Coordinadora LIC Directora de l’escola
Secretària de la ZER

ESCOLA DE PREIXENS

CTU XMR APL
TEI Tutor de Primària Tutora d’Infantil
Coordinadora  de Primària
Directora de l’escola
Coordinadora d’Inf

ESCOLA DE LES VENTOSES

DNC
ICG
Tutora de Primària
Directora de l’escola
Mestra substituta

ESCOLA DE BUTSÈNIT

CML MeSS
Tutora d’Infantil Tutora de Primària
Coordinadora Digital
Cap d’estudis de la ZER
Directora de l’escola
Directora de la ZER