ILEC

“Agafem els nostres llibres i bolígrafs. Són les nostres armes més perilloses. Un infant, un mestre, un bolígraf i un llibre poden canviar el món. L’educació és l’única solució. I la lectura, un horitzó de futur en llibertat!”
Malala Yousafzai, Premi Nobel de la Pau.


Prem a sobre de la imatge per veure els materials de formació d’aquest curs i dels dos anteriors.

Acords 3r any ILEC.

Acords 2n any ILEC.

Acords 1r any ILEC.

Formació ILEC 3.

Al curs 2018/2019 hem acabat el tercer any de formació ILEC.

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/cercador-activitats/

6110300555 Llegir per aprendre (primària). Assessorament.

6110310555 Grup Impulsor 3. Taller a centre.

FORMADORA: Rosa Roca Cañadell

PLANIFICACIÓ:

SESSIONS:

 • Sessió1: 16/10/2018
  Documents: La competència lectora. La perspectiva de l’aprenentatge (paper de l’alumne/a i del/ de la docents). Components de la lectura (lector, text i activitat). Rúbrica anàlisis de textos. Guia i reflexió per al recull i anàlisis d’activitats de lectura dins l’àrea. Protocol de planificació i valoració de les activitats de lectura des de la perspectiva de l’alumne/a.
  Activitats: Evolució ésser humà (Anàlisis textuals), Sirenes i Tòtil (Anàlisis dificultats de lectura i anàlisis des de la perspectiva d’aprenentatge).
 • Sessió2: 30/10/2018
  Documents: Paper de la lectura (tipus, objectius, funcions, fases… ), gèneres textuals (tipus i sistematització), avantatge per a l’alumne de conèixer l’estructura interna del text, característiques del text expositiu, distribució tipus de textos entre les àrees i text expositiu.
 • Sessió3: 13/11/2018
  Documents: El llenguatge acadèmic.
  Activitats: Com es fa per plantar un arbre, El repte del llenguatge acadèmic (paràgrafs i connectors, el lèxic, principis i característiques). L’adquisició del vocabulari: estratègies i organitzadors. Graella diagnosi activitats per ensenyar el lèxic específic des de la lectura dels textos de l’àrea. Sos per  les balenes (Anàlisis de l’estructura interna d’un text)
 • Sessió4: 27/11/2018
  Documents: Estratègia: Fer connexions (Això em recorda, això em fa pensar…). Recursos per treballar els coneixements previs (KEPSI, mural SVA, pluja d’idees, guió d’anticipació, jocs, …).
  Activitats: Soroll dels telers, soroll dels diners (Activitat activadora).
 • Sessió5: 11/12/2018
  Documents: Estratègia: Resumir (Recapitular, sintetitzar, …).
  Activitats: Edat mitjana: ciutat medieval (Activitat i taller), La terra dels Laites (Activitat activadora), Porc senglar (Resums) i Un nou infant (Llegir per aprendre: Tema i idees principals).
 • Sessió6: 15/01/2019
  Documents: Els nivells de comprensió (Fer-se preguntes i trobar respostes). Tipus de comprensions (Literal, reorganitzativa, inferencial i crítica). Rúbrica fer-se preguntes.
  Activitats: Neandertal (Fer-nos preguntes), El tritó pirinenc, La salamandra (Fer-se preguntes) i Com olorem (Comprensió lectora).
 • Sessió7: 29/01/2019
  Documents: La interacció (la conversa entorn el text, la dimensió social de la lectura, la dimensió social de l’aprenentatge, funcions de la conversa, indicadors de qualitat de la conversa, tipus d’agrupaments, situacions de lectura, lectura en parelles, lectura cooperativa, lectura recíproca, alguns exemples). La lectura d’estudi (Dificultats, estratègies i consells per fer anotacions). La lectura guiada. Reorganitzar i integrar la informació (Altres estratègies, objectiu de la lectura, habilitats, dues lectures, rellegir i els organitzadors gràfics).
  Activitats: Vasos fred i vasos calents (Activitat consolidadora) i En el pendent de l’Anorèxia (Taller de resumir i Treball en grups).
 • Sessió8:12/02/2019
  Documents: La cerca d’informació. La lectura de diferents fonts (La competència digital, objectius, modalitats de cerca, propostes de treball, la lectura de diferents fonts, funcions dels textos per a l’aprenentatge, treball per projectes). Índex de la sessió.
  Activitats:
 • Sessió9: 26/02/2019
  Documents: Supervisar i reparar la comprensió/La metacognició.
  Activitats: Éssers lluminosos. La bioluminescència.
 • Sessió10: 12/03/2019
  Intercanvi d’experiències i tancament.
 • Seqüència didàctica: Els drets dels infants. Tipus d’activitats (activadora, amplificadora, consolidadora i constructora)

Carpeta drive.

6110340555 La planificació de les activitats de lectura a EI i CI. Taller a centre.

FORMADORA: Cristina Pérez

PLANIFICACIÓ:

SESSIONS:

 • Sessió1: 26/02/2019
  Documents: Escolta estructura i 4 tipus de comprensió lectora.
 • Sessió2:12/03/2019
  Documents: Lectura compartida i Estratègies de descodificació.
 • Sessió3: 02/04/2019
  Documents: Lectura guiada.
  Activitats: La mel.
 • Sessió4: 09/04/2019
  Documents: Lectura expressiva i Recursos amb àudios.
  Activitats: El pirata.
 • Sessió5: 07/05/2019
  Documents: 10 racons de lectura, Acords de centre família/escola, Lectura i família, Planificació activitats autònomes, Recursos i Reunió de pares.
  Activitats:Activitats autònomes,
 • Sessió6: 14/05/2019
  Documents: Acords de centre, Lectura 30 minuts, Normativa, Parlem de llibres, Pautes per planificar converses literàries. Pautes per recomanar un llibre i activitats que fem.
 • Sessió7: 28/05/2019
  Intercanvi d’experiències i tancament.

SABER LLEGIR:

LLEGIR PER APRENDRE:

GUST PER LLEGIR:

8 ESTRATÈGIES LECTORES:

NIVELLS DE COMPRENSIÓ:

Habilitats

Fragment cartell campanya

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/lectura/impulslectura/

Projectes. Lectura. Impuls de la lectura. Piràmide. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya