L’avaluació

L’avaluació ha de ser el motor de l’aprenentatge”

Neus Sanmartí.
https://agora.xtec.cat/zerelsio/general/lescola-a-distancia-ens-preocupa-com-aprendre-o-com-avaluar/

Phelippe Perrenoud
https://www.tresorderecursos.com/repensar-avalaucio

https://www.tresorderecursos.com/instruments

https://www.tresorderecursos.com/instruments-compartir-criteris

NORMATIVA

ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

Ordre EDU /484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle d’educació infantil. Obre en una nova finestra.