Eleccions sindicals

Resolució:

Models d’actes:

Carpeta drive

Aplicatiu:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_ese

 • Disponible el dia 14 de gener de 2019.
 • Cada director o directora de centre seu de mesa electoral parcial podrà accedir a l’esmentada aplicació amb el codi GICAR (usuari personal ATRI).
 • Ha d’obtenir les dades de contacte de la Mesa Electoral Coordinadora per qualsevol dubte o aclariment que tingui, així com la informació i documentació necessàries durant el procés: acta de constitució de la mesa electoral (la qual haureu de facilitar als membres de la mesa per complimentar-la i posteriorment enviar-la a la Mesa Electoral Coordinadora), relació dels membres de la mesa, llistat dels centres de treball assignats a la mesa, els llistats del cens provisional i definitiu, respectivament, corresponent a la mesa electoral, etc.

Mesa electoral. Escola de Butsènit:

 • Seu de la Mesa Electoral Parcial 070 de la circumscripció Lleida.
 • Convocatòria de la mesa: 17 de gener de 2019, a les 11:00 hores.
 • Cada Mesa Electoral Parcial està formada pel
  – President o Presidenta, que és el funcionari o funcionària de més antiguitat, d’acord amb el temps de serveis reconegut.
  – Dos vocals que són els de major i menor edat d’entre les persones que estan incloses en el cens. El o la vocal de menor edat actua com a Secretari o Secretària.
  – Seguint els mateixos criteris es designa una persona suplent per a cada titular.

Calendari eleccions 2019:

 • Constitució de les meses electorals coordinadores: 13 de desembre de 2018
 • Constitució de les meses electorals parcials: 17 de gener de 2019
 • Publicació del cens provisional: del 15 de gener de 2019 fins el 24 de gener de 2019
 • Consulta de la mesa de votació: 15 de gener de 2019
 • Termini de reclamacions: 25 de gener de 2019
 • Publicació del cens definitiu: 28 de gener de 2019
 • Jornada de votació: 12 de març de 2019 de 10:30h a 18:30h