Medi


Competències bàsiques de l'àmbit de coneixement del medi. Educació primària

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/

Dia mundial salut

7 d’abril dia mundial de la salut.

https://agora.xtec.cat/cesire/wp-content/uploads/usu397/2016/07/estrella.png

Per fer un bon treball d’investigació:

Resumint, has de seguir els següents punts:

Recopila informació sobre el tema que vols treballar, buscant tant en manuals, enciclopèdies i llibres de text com en la Xarxa.
Recorda que la informació no l’has de copiar al peu de la lletra, sinó que l’has de llegir i després d’extreure el més important. Recorda: Sempre que sigui possible, expressa-ho amb les teves paraules.
Elabora un guió o índex dels apartats del teu treball.
Tria el format: paper o digital.
Tingues en compte: el contingut, la forma, l’ortografia i la numeració de les pàgines.
Inclou la bibliografia.

Per observar i comentar una pintura:

Indicadors/Activitats:

Projectes:

https://agora.xtec.cat/zerelsio/projectes/projectes-de-medi/

Carpeta al drive:

Recursos:

XTEC Natural
XTEC Social
EDU365.CAT natural
EDU365.CAT social
Calaixos Natura
Calaixos Socials
Universitat i Recerca

Jocs: